Oferta

Pomiary z zakresu geodezji inżynieryjno-przemysłowej:

– obsługa geodezyjna budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego
– badanie przemieszczeń i odkształceń obiektów
– badanie pionowości obiektów
– pomiary kontrolne suwnic
– tyczenia budowli i obiektów budowlanych
– wytyczenia sieci uzbrojenia terenu
– inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego terenu
– lokalizacje istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe:

– mapy do celów projektowych
– wytyczenia budynków
– inwentaryzacje powykonawcze
– pomiary uzupełniające
– wytyczenia przyłączy
– cyfrowe opracowania kartograficzne

Pomiary związane z ewidencją gruntów:

– podziały działek
– rozgraniczenia nieruchomości
– wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych
– wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
– badanie stanu prawnego nieruchomości
– sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

Jeżeli potrzebujesz usługi, której nie ma na powyższej liście skontaktuj się z nami.

Odwiedź również naszą stronę GOOGLE+

Google+

Top