Nasza firma dysponuje nowoczesnym sprzętem, przy pomocy którego jesteśmy w stanie zrealizować każde, nawet najbardziej skomplikowane zlecenie.

Posiadamy między innymi:

  • Kompletny zestaw dwóch anten GPS TOPCON Hiper-pro do pomiaru metodą GPS-RTK
  • Teodolit laserowy FOIF o dokładności 2’’
  • Precyzyjny niwelator kodowy LEICA DNA03 wraz z łatami inwarowymi – zestaw do niwelacji precyzyjnej (Dokładność podwójnej niwelacji ciągu o długości 1 km – 0.3 mm)
  • Tachymetry elektroniczne TOPCON 212 i TOPCON GPT – 3000.

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe:

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonujemy metodą GPS-RTK przy pomocy nowoczesnego zestawu GPS TOPCON Hiper-pro.

W warunkach terenowych uniemożliwiających wykorzystanie techniki GPS pomiary wykonujemy precyzyjnymi tachymetrami elektronicznymi TOPCON.

Geodezyjna obsługa inwestycji.

Oprócz standardowego sprzętu do geodezyjnej obsługi inwestycji w naszej bazie sprzętowej posiadamy nowatorski Teodolit laserowy FOIF 410LP o dokładności pomiaru kątów 2’’. Dzięki swoim cechom i innowacyjnym rozwiązaniom konstrukcyjnym, teodolit ten jest niezwykle wydajnym i skutecznym narzędziem pomiarowym na placu budowy.

Jego główne zalety to:

– nowatorski system odczytowy zapewniający precyzję pomiarów
– kompensator cieczowy pozwalający pracować w pobliżu maszyn powodujących drgania podłoża
– wizualizowana laserowa oś celowa ułatwiająca i przyspieszająca tyczenie i pomiar.

Pomiary kontrolne suwnic.

Dzięki opracowanej przez nas innowacyjnej metodzie pomiarowej, wykorzystującej teodolit laserowy oraz skonstruowane przez nas statywy montowane bezpośrednio do szyny, jesteśmy w stanie szybko i precyzyjnie wykonać pomiar kontrolny każdej suwnicy. Dzięki temu skracamy do minimum czas przestoju suwnicy oraz obniżamy koszty wykonania zlecenia.

 Badanie przemieszczeń i odkształceń obiektów (niwelacja precyzyjna).

Pomiary niwelacyjne, od których wymaga się dokładności rzędu dziesiątych części milimetra, wykonujemy zestawem sprzętu do niwelacji precyzyjnej w którego skład wchodzi:

– niwelator kodowy LEICA DNA03
– dwie łaty inwarowe kodowe LEICA GPCL3

Sprzęt ten zapewnia dokładność podwójnej niwelacji ciągu o długości 1 km na poziomie nie przekraczającym 0.3 mm.